Профилактика на климатик

Цени за профилактика на климатик:

Преглед и почистване системата на адрес, без демонтаж - 50 лв.:
- Включва обща преценка на състоянието на климатика.
- Разглобяване на вътрешното тяло и дезинфекцирането му.
- Преценка състоянието на дренажа и почистването му при необходимост.
- Преценка състоянието на външното тяло и почистването му при необходимост.
- Почистване и дезинфекциране на въздушните прахоулавящи филтри.
- Асемблиране и запуск на системата.
- Замерване на техническите показатели на системата.

Пълна профилактика на системата - 100 лв.:
- Включва демонтиране на вътрешния и външен блок на климатика.
- Транспортиране до сервиза и щателно разглобяване на компонентите му.
- Третиране с химични препарати за цялостното му почистване и дезинфекциране.
- Асемблиране и монтиране отново на адреса.
- Преценка състоянието на дренажа и почистването му.
- Запуск на климатика и замерване на техническите показатели на системата.