Монтаж на климатик

Цени за монтаж на климатик:

Стандартен монтаж на тип климатик от 07'000 до 14'000 Btu - 160 лв.
Стандартен монтаж на тип климатик от 16'000 до 22'000 Btu - 180 лв.
Стандартен монтаж на тип климатик от 24'000 до 30'000 Btu - 200 лв.
Стандартен монтаж на тип климатик от 33'000 до 60'000 Btu - 250 лв. (след оглед)
- Включва пробиване на проходен отвор ф45 (1 бр.) в стена.
- Фиксиране на стойката за вътрешното тяло и конзолите за външното (бели, стандартни).
- Свързване на двете тела с медни тръби до 3 м, изолацията към тях, комуникационен кабел, захранващ кабел до 4 м и отводнителен маркуч с UV защита (ф20). Поставяне на бял PVC кабелен канал вътре към тръбите до 0.5 м и към захранващия кабел до 2 м.
- Вакумиране на системата и инспекция за пропуск.
- Запуск и замерване на техническите показатели на системата.
- Инструктаж по правилната експлоатация на уреда.

Специализиран монтаж на климатик от 07'000 до 14'000 Btu - 270 лв.:
- Включва пробиване на проходен отвор ф45 (1 бр.) в стена.
- Фиксиране на стойката на вътрешното тяло и конзолите за външното (опция - неръждаеми, поцинковани).
- Свързване на двете тела с медни тръби до 3 м, изолацията към тях, комуникационни кабели и отводнителна PVC тръба (ф20). Поставяне на бял PVC кабелен канал вътре към тръбите до 2 м и към захранващия кабел до 4 м.
- Инсталиране на онлайн контролер за управление на климатик (опция).
- Монтаж на нискотемпературен кит против замръзване на външното климатично тяло.
- Поставяне на антивибрационни тампони и кондензна вана към външното тяло.
- Вакумиране на системата и инспекция за пропуск.
- Запуск и замерване на техническите показатели на системата.
- Инструктаж по правилната експлоатация на уреда.