Кредит

КЛИМАТИК НА ИЗПЛАЩАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКОВ КРЕДИТ


UniCredit

За потребителски стоков кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи постоянни доходи.

Условия на кредита:
- Размер на кредита от 150 до 50 000 лв.
- Срок на погасяване от 3 до 72 месеца.
- С или без първоначална вноска според желанието на клиента.
Необходими документи за кандидатстване:
- Копие на лична карта на кредитоискателя, заверена с текст 'Вярно с оригинала' и подпис на физическото лице.
Какви предимства получавате, избирайки услугата на UniCredit:
- Гарантирано бързо одобрение.
- Достъпни, малки, месечни вноски, фиксирани за целия период на кредита, които не се променят.
- Няма скрити такси и комисионни.
- Без банкови такси при плащане чрез всеки клон на УниКредит Булбанк.
Процедура:
- Попълване на искане за потребителски кредит.
- Време за разглеждане на искането - до 15 минути.
- При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока.
Схеми на изплащане:
- Богат избор на схеми от 3 до 72 месеца.
- При желание от страна на клиента вноските могат да бъдат предплатени без да бъдат начислявани други лихви или наказателни такси.